CONTEXTO 

 PRODUCIÓN DANZA CONTEMPORÁNEA  

 AXUDAS DA AGADIC A PRODUCIÓN E DISTRIBUCIÓN DE DANZA  (inclúe coproducións do Centro Coreográfico e non diferenciamos tipos de danza)

 2017 

 LUGARES DE RESIDENCIA   FISCAL DE  COREÓGRAFXS 

 E COMPAÑÍAS 

 FESTIVAIS  DE DANZA   CONTEMPORÁNEA (2017) 

 REDE GALEGA   DE SALAS (2017) 

 DANZA CONTEMPORÁNEA 

 GALEGA NA REDE GALEGA 

 DE SALAS (2017)  

 REDE GALEGA   DE TEATROS E   AUDITORIOS (2017) 

 DANZA CONTEMPORÁNEA 

 GALEGA NA REDE GALEGA 

 DE TEATROS E 

 AUDITORIOS (2017)  

 CONCELLOS ADSCRITOS   AO CICLO CULTURA NO   CAMIÑO (2017) 

 DANZA CONTEMPORÁNEA   GALEGA NO CICLO   CULTURA NO CAMIÑO 

 (2017) 

 DANZA CONTEMPORÁNEA   GALEGA NO CICLO   CULTURA NO CAMIÑO 

 (2017) 

 CONCELLOS ADSCRITOS A   REDE CULTURAL DEP. A   CORUÑA · REDE PROF.   DANZA (2017) 

 DANZA COTEMPORÁNEA   NA REDE CULTURAL DEP. A   CORUÑA · REDE PROF.   DANZA (2017) 

 ESPAZOS ADSCRITOS A   RED DE TEATROS   ALTERNATIVOS (2017) 

 ESPAZOS ADSCRITOS A   REDESCENA - PROGRAMA   DANZA A ESCENA (2017) 

 2018 

 LUGARES DE RESIDENCIA   FISCAL DE  COREÓGRAFXS 

 E COMPAÑÍAS 

 FESTIVAIS  DE DANZA   CONTEMPORÁNEA (2018) 

 REDE GALEGA   DE SALAS (2018) 

 DANZA CONTEMPORÁNEA 

 GALEGA NA REDE GALEGA 

 DE SALAS (2018)  

 REDE GALEGA   DE TEATROS E   AUDITORIOS (2018) 

 DANZA CONTEMPORÁNEA 

 GALEGA NA REDE GALEGA 

 DE TEATROS E 

 AUDITORIOS (2018)  

 CONCELLOS ADSCRITOS   AO CICLO CULTURA NO   CAMIÑO (2018) 

 DANZA CONTEMPORÁNEA   GALEGA NO CICLO   CULTURA NO CAMIÑO 

 (2018) 

 CONCELLOS ADSCRITOS A   REDE CULTURAL DEP. A   CORUÑA · REDE PROF.   DANZA (2018) 

 DANZA COTEMPORÁNEA   NA REDE CULTURAL DEP. A   CORUÑA · REDE PROF.   DANZA (2018) 

 ESPAZOS ADSCRITOS A   RED DE TEATROS   ALTERNATIVOS (2018) 

 ESPAZOS ADSCRITOS A   REDESCENA - PROGRAMA   DANZA A ESCENA (2018) 

  • Facebook
  • Instagram Galicia Danza