top of page

 I REALLY WANT TO STAY HERE NOW 

 Mónica García, Iván Marcos & Ricardo Santana | 2010 

Creación, coreografía e interpretación

Mónica García, Iván Marcos e Ricardo Santana

 

Distribución

La Tía Mardalina

Sinopse

I really want to stay here now é unha peza de movemento que vai dirixida a explorar

a dimensión ritual do evento escénico, a experiencia comunitaria e individual que

ten lugar en (e entre) intérpretes e público.

Estrea

Festival Empape - A Coruña

03/07/2010

Duración

30 minutos

bottom of page