top of page

 KEEP GOING  

 La Macana | 2019 

 

Creación

Caterina Varela e Alexis Fernández

Interpretación

Alexis Fernández

Fotografía

Gorka Bravo

Sinopse

Dicía Miguel de Unamuno que o modo de dar unha vez no cravo é dar cen veces na pechadura. Keep going é o corpo dun

bailarín que insiste unha e outra vez no movemento. O corpo e a natureza daquel que necesita o movemento para ser libre,

para facernos libres. Un alegato á dinámica.

Estrea

10/04/2019

Dansa València

Duración

15 minutos

www.lamacana.es

lamacana_photogorkabravo
bottom of page