COREÓGRAFX BUSCADX 

 

Move, María

 ESPECTÁCULOS 

 ANO 

 

Huellas, 2018

Toda a beleza do mundo (escénico), 2018

Toda a beleza do mundo (rúa), 2017

Taikuma, 2017

In mapa son, 2017

Airenoar, 2015

  • Facebook
  • Instagram Galicia Danza