COREÓGRAFX BUSCADX 

 

Alonso Tejada, Marta

 ESPECTÁCULOS 

 ANO 

 

Bailar agora, 2020

Tránsito 1 / Movemento, 2019

Alma (non é hippie), 2019

Up2down, 2015

Track6, 2012

Baleadas, 2011

10 gr por cada 180 ml de auga, 2011

Baila un vestido verde, 2010

Habelas, 2010