top of page

 TRÁNSITO 1 / MOVEMENTO 

 Traspediante | 2019 

 

Intérpretación e coreografía

Marta Alonso e Paula Quintas

Fotografía 

Miramemira 

Vestiario

Traspediante

Produción

trasPediante

Sinopse

Espectáculo creado para Danza En Tránsito da Deputación de A Coruña comisariado por

Rut Balbís para a celebración do Día Internacional da Danza 2019

Estrea

Danza en Tránsito - Estación de Autobuses de Santiago de Compostela

29/04/2019

Duración

10 minutos

www.traspediante.com

traspediante danza en transito 1
traspediante danza en transito 2
bottom of page