manulago 

Espectáculo de rúa e espazos non convencionais | 15 minutos

TAMARA OTÁROLA & LUCÍA GONZÁLEZ

COLATERAL

son dúas novas creadoras, bailarinas e mestras tituladas en danza na UNA de Costa Rica, país de residencia. 

Este é o seu primeiro traballo como colectivo e anteriormente formáronse e presentaron pezas en varios festivais de América Latina.

A peza nace da necesidade que temos os seres humáns de confrontar a dualidade que habita no interior de nós mesmos.

Como creadoras buscamos mediante a simpleza do movemento xenerar imaxes de armonía, reflexo da interacción imperfecta de dúas versións dunha mesma persoa: o corpo fráxil e o corpo forte. 

Exploramos mediante a proposta escénica unha realidade distorsionada do que mostramos socialmente e o que realmente somo como individuos: ambas versións derívanse e son consecuencia unha da outra. 

Intérpretes e creadoras

Tamara Otárola e Lucía González

Espazo sonoro

Bryan Prado

 

Fotografía

Alexander Otárola e Pablo Vargas

Peza estreada en marzo 2019 no Festival Sólodos En Danza Costa Rica. 

  • Facebook
  • Instagram Galicia Danza