Inicio  |  Somos  |  Creacións  |  Outros proxectos | Axenda |  Contacto

SOMOS

GENA BAAMONDE

Pontevedra - 1992

ANDREA QUINTANA

Pontevedra - 1992

BLA BLA BLA BLA

BLA BLA BLA BLA

CREACIÓNS

"O RARO É QUE BAILAR SEXA RARO"

Festival Internacional de Teatro de Ourense FITO - 2020

sinopse

ficha

fotos

video promo

funcións realizadas

"METODOLOXÍAS CARROÑERAS PARA CORPOS INVERTIDOS"

PRÓXIMA ESTREA Festival Plataforma - Santiago de Compostela - 2021

sinopse

ficha

fotos

video promo

funcións realizadas

OUTROS PROXECTOS

FORMACIÓN

CONFERENCIAS

TEXTOS

.....

XXXXXX