top of page
 manulago 

Máster en Xestión Cultural pola Universitat Oberta de Catalunya (2015), Licenciado en Historia da Arte pola Universidade de Santiago de Compostela (2000), Técnico superior en Artes Plásticas pola Escola de Artes e Oficios Mestre Mateo (2002).

É o creador do Arquivo Online da Danza Contemporánea de Galicia e o catálogo de distribución (2017-2022)  Galicia Danza Contemporánea. No 2018 e 2019 publicou entrevistas e crónicas en Isto é danza. 

Traballa na xestión de proxectos de danza realizando acompañamento artístico e administrativo.

Actualmente forma parte do equipo de Amarelo Distribución Escénica, Plataforma SóLODOS e de A Casa Vella.

Desenvolve o programa de acompañamento a emerxentes en danza Da Man, en colaboración con Amarelo Distribución Escénica e o patrocinio da Xunta de Galicia a través do Centro Coreográfico Galego. 

 

 

 FORMACIÓN COMPLEMENTARIA 

·Bolsas e subvencións en Xestión Cultural, Universidad de Burgos UBU, 2022.

·A transformación dixital na xestión cultural,  Asoc. Galega de Profesionais da Xestión Cultural, 2020.

·Distribución, Nines Carrascal, Escena Galega, 2018.

·Xornalismo e Comunicación Cultural, Instituto de Gestión Cultural y Artística - Universidad Europea Miguel de Cervantes, 2018

·Emprendemento e Novos Modelos de Ocio, Divulgación Dinámica, 2016.

·Dinamización cultural de espazos urbáns, Divulgación Dinámica, 2016. 

·Xestión de proxectos e espazos culturais, Divulgación Dinámica, 2015. 

·Cooperación Internacional e mediación intercultural, Divulgación Dinámica, 2015. 

·Xestión de subvencións, Escena Galega, 2016. 

·Técnico Superior Secretariado, Administración e Finanzas, INN Formación, 2015. 

·Accesibilidade en Equipamentos Culturais, Gestores Culturales de Andalucía  GECA, 2013. 

·Desenvolvemento de habilitades directivas para xestores culturais, Universidad Europea Miguel de Cervantes, 2013. 

·Novos medios, novos soportes e web 2.0. Universidad Europea Miguel de Cervantes, 2013. 

·Difusión dixital de actividades culturais, Universidad Europea Miguel de Cervantes, 2012. 

·Redes e distribución de Marta Oliveres, Asociación Profesional de Danza Escénica de Galicia - DANESGA, Compostela, 2011.

·Encontro AP9, Enxeñería Cultural, Expocoruña, 2011.

·Os contratos nas artes escénicas, SGAE, Compostela, 2008. 

·Xestión cultural: Planificación e desenvolvemento de proxectos, Campus Europeo de Formación Permanente, 2008.

·Obradoiro de teatro Fantasías da repetición de Sara Molina, Teatro Galán, 2005.

·Obradoiro de danza O corpo en bruto de Daniel Abreu, Teatro Galán, 2005.

·Obradoiro de danza  Corpo cotián- corpo expresivo de Ana Eulate, Teatro Galán, 2005.

·Obradoiro de danza  Viaxe ó interior do corpo de Hisako Horikawa Teatro Galán, 2005.

·Obradoiro de danza  Principios de contact-improvisación de Janet Ruhl e Arn Muller, Teatro Galán, 2004.

·Obradoiro de danza  Pequenos detalles de Juschka Weigel, Teatro Galán, 2004.

·Obradoiro  de iluminación e espazo escénico Sólido, líquido, gaseoso de Baltasar Patiño, Teatro Galán, 2002.

 

 

 XESTIÓN, PRODUCIÓN E DISTRIBUCIÓN ARTES ESCÉNICAS 

·Amarelo Distribución Escénica

            ·Xestión de subvencións, apoio en administración e xestión de distribución, 2022-act.

·A Casa Vella

            ·Xestión de subvencións Residencias artísticas A Casa Vella, 2021-act

·SóLODOS

            ·Aux. Produción  do Festival Danza no Claustro, 2022.

            ·Aux. Produción  do Danza no Camiño, 2022.

            ·Produción de SóLODOS En Danza Ourense, 2022.

            ·Produción do equipo artístico para o desfile de Adolfo Dominguez Zeitgeist, coreografía de SóLODOS, Madrid 2022.

            ·Produción do Festival SóLODOS En Danza Gala 5º Aniversario, Cidade da Cultura de Santiago de Compostela, 2021.

            ·Aux. Produción equipo artístico de SóLODOS para o Desfile SS21 de Adolfo Domínguez, 2021

            ·Produción de SóLODOS En Danza Ourense, 2020.

            ·Aux. Produción, vídeo e fotografía do Festival Danza no Claustro, Xunqueira de Espadanedo, 2020.

            ·Produción e comunicación de SóLODOS En Danza Costa Rica, 2020.

            ·Aux. produción do equipo artístico para o desfile de Adolfo Dominguez, coreografía de SóLODOS, 2019.

            ·Produción, comunicación, vídeo e fotografía de SóLODOS En Danza Ourense, 2019.

            ·Aux. Produción, vídeo e fotografía do Festival Danza no Claustro, Ourense, 2019.

            ·Produción e comunicación de SóLODOS En Danza Costa Rica, 2019.

            ·Produción, comunicación, vídeo e fotografía de SóLODOS En Danza Ourense, 2018

            ·Aux. Produción, vídeo e fotografía do Festival Danza no Claustro, Ourense, 2018.

            ·Produción, vídeo e fotografía do espectáculo Corps Sonore, coprodución SóLODOS, Neuf Portes e Centro Coreográfico Galego - Agadic - Xunta de Galicia,     2018

            ·Produción e comunicación de SóLODOS En Danza Costa Rica, 2018.

            ·Aux. Produción, vídeo e fotografía do Festival Danza no Claustro, Ourense, 2017.

            ·Produción, comunicación, vídeo e fotografía de SóLODOS En Danza Ourense, 2017.

            ·Aux. Produción, vídeo e fotografía do Festival Danza no Claustro, Ourense, 2016.

            ·Produción, comunicación, vídeo e fotografía de SóLODOS En Danza Ourense, 2016.

            ·Xestión de subvencións autonómicas, nacionais e internacionais, 2016 - 2022.

·Manu Lago

            ·Coordinación do proxecto PROPULSA Danza + Paisaxe + Patrimonio da Xunta de Galicia e Xacobeo 21-22.

            ·Produción e intérprete do espectáculo  Clásicas Desfeitas Vol 3, coprodución ca  Fundación Cidade da Cultura e Centro Dramático Galego, 2021. 

           ·Desenvolve o programa de acompañamento a emerxentes en danza Da Man, en colaboración con Amarelo Distribución Escénica.

            ·Creación e xestión do portal de vídeo-entrevistas Isto é Danza, 2017-18.

·IS·MO Cultura · Abanea Festival

            ·Co-dirección, xestión e tesourería de Ismo Cultura e Festival Abanea, 2022 e 2023.

·Galicia Danza Contemporánea

            ·Produción, xestión e distribución de varias compañías de danza contemporánea de Galicia e festivais 2017-2022.

            ·Colaboración con Teatro Ensalle e Sólodos no comisariado e produción de Seiscordas Galicia, programa do Teatro Ensalle, 2019.

            ·Proxecto Emerxe con Alejandra Balboa, Clara Ferrao e Marcia Vázquez. 2022

 

·Pisando Ovos 

            ·Distribución e produción de xira de Replay, 2020-2022.

            ·Produción executiva de Directo 9, coprodución co Centro Coreográfico Galego Agadic - Xunta de Galicia, 2018.

            ·Distribución e produción de xira de Give it a spin, 2015-2022.

            ·Comunicación, xestión de subvencións e asistencia en xestión de compañía, 2014-2022.

 

·Paula Quintas 

            ·Acompañamento na produción do espectáculo O Salón dos pasos perdidos, coprodución co Centro Coreográfico Galego 2022.

            ·Acompañamento na produción do espectáculo Multiperspectivas, 2021-2022.

            ·Xestión  do Festival 6coreógrafas 2023, A Estrada, 2022.  

            ·Xestión e produción do Festival 6coreógrafas, A Estrada, 2022.  

            ·Distribución e acompañamento na produción ejecutiva do espectáculo Nina Ninette, 2021-2022.

            ·Xestión e produción do Festival 6coreógrafas, A Estrada, 2021.  

            ·Distribución e produción executiva do espectáculo SET, 2020-2022.

            ·Distribución e produción executiva do espectáculo Plastic, 2018-2022.

            ·Distribución e produción de xira do espectáculo Analepsis, 2018-2022

            ·Xestión de subvencións autonómicas, 2018 - 2022.

·Colectivo Glovo

            ·Acompañamento na produción, distribución e xestión de subvencións do Colectivo Glovo, 2020-2022.

            ·Acompañamento na produción e xestión das residencias Atopémonos bailando, 2021-2022.

            ·Acompañamento na produción e xestión do Festival Cartografía en movemento, 2022.

·Marta Alonso Tejada 

            ·Produción executiva e xestión de subvencións de Bailar Agora, 2019-2022.

            ·Xestión de subvencións de Sofá, 2021-2022.

 

·Corpo(a)terra · trasPediante

            ·Apoio en xestión de proxecto e xestión de subvencións Corpo(a)Terra, 2019-2022.

            ·Apoio en xestión de proxectos e xestión de subvencións, 2020-2022.

·Matarile Teatro

            ·Xestión de compañía e produción de xira, 2013-2015.

            ·Produción executiva do espectáculo El Cuello de la Jirafa de Matarile Teatro, Compostela, 2015.

            ·Produción e distribución dos espectáculos Staying Alive e Hombres Bisagra de Matarile Teatro, Compostela, 2013-15.

            ·Distribución do espectáculo Teatro Invisible de Matarile Teatro, Compostela, 2014-15.

            ·Xestión de subvencións autonómicas e estatais 2013-15.

            ·Auxiliar de produción e xestión, Matarile Teatro, 2008-2010.

            ·Aux. produción do espectáculo  Animales Artificiales de Ana Vallés para Matarile Teatro, 2008.

            ·Equipo produción En Pé de Pedra, 2002 a 2007.

 

·La Tía Mardalina

            ·Codirección e xestión da produtora, distribuidora e empresa de servizos ás artes escénicas La Tía Mardalina, Compostela, 2009-2012.

            ·Distribución, prensa e comunicación das compañías Helen Bertels, Nuria Sotelo, Voadora, Sapristi Teatro, DLoira, … 2008-2011.

            ·Xestión Cultural para Danesga, Asociación de Profesionais da Danza Escénica de Galicia, 2011.

            ·Produción executiva do espectáculo Le Frigo para Mundo Villalustre coprodución con Teatro Nu e La Tía Mardalina, 2011.

            ·Produción e iluminación do espectáculo Wir Frauen de Helen Bertels coprodución con La Tía Mardalina, 2011.

·Cía D2.

            ·Codirección, xestión, produción e distribución de compañía, 2005-2009.

            ·Cocreación, produción e interpretación no espectáculo Las verdades duelen, D2, 2009.

            ·Produción e interpretación no espectáculo  Queremos bailar!, D2, 2009.

            ·Dirección e produción do espectáculo Cos pés na terra (e só cos pés), D2, 2008.

            ·Produción e interpretación no espectáculo  Flores Migratorias de Teresa de la Hera, D2, 2007.

            ·Produción e interpretación no espectáculo  Figurantes creación colectiva, D2, 2006.

 

·Outras compañías e entidades

            ·Selección de artistas para o proxecto Danza no Foco de Margherita Morello - Sixteenthunders para TV, 2022.

            ·Acompañamento na produción e distribución e xestión de subvencións de Elahood, 2020-2022.

            ·Acompañamento na produción e distribución do espectáculo O raro é que bailar sexa raro  de Andrea Quintana - Colectivo Vacaburra, 2020.

            ·Acompañamento na produción do espectáculo Besta  de The Colectivo - Victoria P. Miranda , 2019-2020.

            ·Xestión de subvención do espectáculo Mocap en beta de Matías Daporta, 2020.

            ·Produción do espectáculo O que segue de Funboa Escénica en coprodución co Centro Dramático Galego, 2019.

            ·Produción de Danza en tránsito, dirixido por Rut Balbís para a Deputación da Coruña, 2019.

            ·Asistencia en produción, xestión de subvencións e distribución de Victoria P.Miranda, 2018-19.

            ·Xestión de proxectos de subvención autonómicas/estatais de Títeres Alakrán, Helen Bertels, Paula Quintas, Sólodos, Pisando Ovos, Las Tricotouses, Verticalia e Mikel Aristegui, 2018.

            ·Asistencia en produción do espectáculo Masa Madre + Sal Marina do Proxecto PANK, 2017.

            ·Xestión, produción e distribución do espectáculo Emoticores da Cía Las Tricotouses, 2016-18.

            ·Distribución do espectáculo Momento Blooming de Las Tricotouses, 2018.

            ·Asistencia de produción do espectáculo Ulises e a nena durmida, Ánxela Blanco, 2016.

            ·Produción,  xestión de compañía e subvencións, distribución e produción de xira de Airenoar, Cía. Airenoar, 2015-17.

            ·Asistencia en produción do espectáculo Sushi Gratis da Cía. Funboa Escénica. 2015.

            ·Distribución dos espectáculos da Cía Licenciada Sotelo, Compostela, 2013-14.

            ·Distribución do espectáculo Métanse nos seus asuntos de Ana Vallés e Nuria Sotelo, 2010.

            ·Produción, xestión e interpretación do espectáculo Embalaxes de Eva Lúa,  Malalúa Teatro, 2005.

 

 

 INVESTIGACIÓN, PUBLICACIÓNS E OUTROS  

            ·Comisión de selección de espectáculos Circuito Camiño Escena Norte - Navarra, 2023.

            ·Comisariado xunto a Paula Quintas da xornada Diálogos de danza: unha ponte entre a creación e a programación para AGPXC e Agadic, 2023.

            ·Artigo "Hai público para a danza" xunto con Sabela Ramos para a revista Erregueté, nº103, 2022.

            ·Xurado da Plataforma Diálogos Contemporáneos do Festival DZM, Cáceres, 2021. 

            ·Participación nas Xornadas Profesionais "Retos do sector escénico profesional galego fronte á postpandemia", Escena Galega - FIOT, 2021.

            ·Obradoiro  de xestión, produción e distribución para emerxentes "Son coreógrafx, por onde comenzar" para o Centro Coreográfico Galego, 2021.

            ·Participación na mesa de debate "Un teatro para a danza, a danza en todos os teatros" das Xornadas de danza e artes vivas en Galicia : a cultura (plural) é un dereito organizado por Cara                     unha escena plural e a Deputación de A Coruña, 2021

            ·Informe "Propulsa Danza" para a revista Erregueté, nº 102, 2021.

            ·Participación na mesa de deseño e creación das axudas ao Impulso ás Artes Escénicas modalidade Danza e Artes do Movemento, Agadic, 2020.

            ·Asesoría e introducción á distribución para compañías de danza emerxentes, Laboratorio Escénico Coop. , A Coruña, 2020         

            ·Crónica "Corpo(a)terra 2019" para a Revista Erregueté, nº98, 2019

            ·Texto  "O mapa o contexto fala por si mesmo" for Cara unha escena plural · Galicia Escena PRO, 2019

            ·Pre-texto sobre Plastic de Cía Paula Quintas · Traspediante para Programación Expandida TRC Danza, 2019

            ·Artigo  "A danza do futuro" para a Revista Erregueté, nº 95, 2018

            ·Creación e xestión Arquivo Online da Danza Contemporánea de Galicia, 2017-act.

            ·Creación e xestión de Isto é Danza, 2017.

            ·Creación e xestión da marca de distribución Galicia Danza Contemporánea, 2017.

 

 

 DESEÑO GRÁFICO, WEB E FOTOGRAFÍA 

 

·Reportaxes fotográficas de

            ·Danza no Claustro, 2022.

            ·Festival SóLODOS En Danza Ourense, 2022.

            ·Danza no Claustro - extensión Xunqueira de Espadanedo, 2020

            ·Festival SóLODOS En Danza Ourense, 2019.

            ·Danza no Claustro, 2019

            ·Danza no Claustro, 2018

            ·Festival SóLODOS En Danza Ourense, 2018.

            ·Corps Sonore, SóLODOS en coprodución con Neuf Portes e Agadic, 2018.

            ·Work in progres Lo que sigue de Cristina Balboa, 2018.

            ·Masa Madre + Sal Marina de Proxecto Pank, 2018.

            ·Festival SóLODOS En Danza Ourense, 2017.

            ·Danza no Claustro, Ourense, 2017.

            ·Danza Alfaia + Banca Municipal de Santiago de Compostela, Día Internacional da Danza 2017, Teatro Principal, 2017.

            ·Emoticores de Las Tricotouses, Compostela, 2017.

            ·Festival SóLODOS En Danza Ourense, 2016.

            ·Calvario de Cristina Montero, 2016.

            ·Festival de Danza en espazos urbanos Vai de Baile, Ferrol, 2016.

            ·Danza no Claustro, Ourense, 2016.

            ·Control de Javier Martín, Compostela, 2016.

            ·Planificar a caída de Begoña Cuquejo – Traspediante, Compostela, 2016.

            ·Ulises e a nena durmida de Ánxela Blanco, Compostela, 2016.

            ·Sushi Gratis da Cía Funboa Escénica, Compostela, 2015.

            ·Give it a spin da Cía Pisando Ovos, Compostela, 2015-18.

            ·Airenoar da Cía AirenoAr, Compostela, 2015.

            ·Momento Blooming de Cristina Montero e Rut Balbís, Vigo, 2014.

            ·Portada da Revista Galega de Teatro polo espectáculo Staying Alive de Matarile Teatro, 2014.

            ·Imaxe promocional Bio-lóxica de Cristina Balboa, 2013.

            ·Le Frigo da Cía. Mundo Villalustre  en coprodución con Teatro Nu e La Tía Mardalina, 2011.

            ·Wir Frauen de Helen Bertels en coprodución con Teatro Nu e La Tía Mardalina, 2011.

            ·Por que se coce o meniño na polenta?, Sapristi Teatro en coprodución co Centro Dramático Galego, 2010.

            ·Macho de David Loira, 2010.

            ·Tulipanes de David Loira, 2010.

 

·Deseño web

            ·www.raquelferradas.com, 2024

            ·www.paulaquintas.com, 2022

            ·www.abanea.gal, 2022

            ·www.acasavella.gal, 2022

            ·www.salonpasosperdidos.com, 2022

            ·www.determinadaco.com, 2022

            ·www.ismocultura.com, 2022

            ·www.danzanoclaustro.com, 2022

            ·www.alejandrabalboa.com, 2020

            ·www.martaalonsotejada.com, 2020

            ·www.claraferraodiz.com, 2020

            ·www.laramunin.com, 2020

            ·www.funboaescenica.es, 2019

            ·www.victoriapmiranda.com, 2019

            ·www.pisandoovos.com, 2018

            ·www.arquivocondanza.gal, 2018

            ·www.istoedanza.gal, 2018

            ·www.proxectopank.gal, 2018

            ·www.solodos.es, 2017

            ·www.mariamove.com, 2017

            ·www.martaalonsotejada.com, 2017

            ·www.lastricotouses.com, 2017

            ·www.manulago.com, 2017

            ·www.airenoar.tk, 2016

 

·Deseño gráfico

            ·Festival Abanea, 2023.

            ·Festival Danza no Claustro, 2023.

            ·6coreógrafas, A Estrada, 2023.

            ·O Salón dos pasos perdidos, Paula Quintas Cía, 2023.

            ·Festival Abanea, 2022.

            ·Festival SóLODOS En Danza Ourense, 2022.

            ·Festival Danza no Claustro, 2022.

            ·6coreógrafas, A Estrada, 2022.

            ·Festival SóLODOS En Danza Galicia, 2021.

            ·Festival SóLODOS En Danza Costa Rica, 2021.

            ·Festival Danza no Claustro, 2021.

            ·6coreógrafas, A Estrada, 2021.

            ·Atopémonos Bailando, Lugo, 2021.

            ·Festival SóLODOS En Danza Ourense, 2020.

            ·Danza no Claustro - extensión Xunqueira de Espadanedo, 2020

            ·SET, Cía. Paula Quintas · Traspediante, 2020.

            ·Bailar Agora, Cía. Marta Alonso Tejada · Traspediante, 2020.

            ·Festival SóLODOS En Danza Costa Rica, 2020.

            ·Festival SóLODOS En Danza Ourense, 2019.

            ·Danza en tránsito, Deputación da Coruña, 2019.

            ·Danza no Claustro 2019, Ourense.

            ·Touché, Rojo, I leave the lights on e And that's why i'm here today de Victoria P. Miranda, 2018.

            ·Danza en tránsito, Deputación da Coruña, 2019.

            ·Festival SóLODOS En Danza Costa Rica, 2019.

            ·Alma (non é hippie) de Colectivo Verticalia, 2019.

            ·Danza no Claustro 2018, Ourense.

            ·Plastic de Paula Quintas · Traspediante, 2018.

            ·Masa Madre + Sal Marina de Proxecto Pank e Funboa Escénica, 2018.

            ·Festival SóLODOS En Danza Ourense, 2017.

            ·Airenoar da Cía  Airenoar, 2017.

            ·Bio-lóxica de Cristina Balboa, 2013.

            ·Soños da Cía Bichakadela, 2011.

            ·Le Frigo, Mundo Villalustre, 2011.

            ·Tulipanes, DLoira, 2010.

            ·Macho, DLoira, 2010.

            ·Por que o meniño se coce na polenta? de Cía. Sapristi Teatro en coprodución co Centro Dramático Galego, 2010.

            ·Super8 de Cía. Voadora en coprodución co Centro Dramático Galego, 2010.

            ·Over the Rainbow, DLoira, 2009.

manu lago

Cee, 1978

Captura de pantalla 2018-08-08 a las 17.
bottom of page