COREÓGRAFX BUSCADX 

 

Balbís, Rut

 ESPECTÁCULOS 

 ANO 

SET, 2020

Dance Train, 2019

Directo 9, 2018

Plastic, 2018

Emoticores, 2017​

Give it a spin, 2015

Airenoar, 2015

Que volvan as flores, 2014

Peza 7, 2014

Momento blooming, 2014

Silencio por favor, 2014

Staying Alive, 2013

Excusado, 2012

Só unha escusa, 2012

Seis de catro, 2010

Tres, 2009

Menos 1, 2008

30000, 2007

No intre 1800, 2006

N8OHX, 2005

  • Facebook
  • Instagram Galicia Danza